नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

श्रीमान् सचिवज्यूबाट बिश्व हुलाक दिवस सन् २०१८ (बि.सं २०७५) को शुभकामना
अद्यावधिक मिति:२०७५-६-२३