नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाज्यूले ITU Plenipotentiary Conference 2018 मा दिनुभएको मन्तव्य
अद्यावधिक मिति:२०७५-७-१९