नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Asia Pacific Telecommunity (APT) ले प्रदान गर्ने परियोजनाहरुका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-४-९