नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आ.व. २०७५/७६ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-२१

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download