नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा हुलाक टेलिसेन्टर सम्बन्धी जानकारी
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-१७

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download