नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

ई-परामर्श

क्र.स शिर्षक प्रकार सुझाब दिने अन्तिम मिति डाउनलोड गर्नुहोस् सुझाब
1 सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समुह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को मस्यौदा 2018-11-30
2 डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2018-09-09