नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५/०३/२६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरु को भूमिका बिषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम

मिति २०७५/०३/२६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरु को भूमिका बिषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम