नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

निजामती किताबखानाका महा-निर्देशक श्री किशोर जङ्ग कार्की र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक श्री तुलसी प्रसाद गौतम द्वारा MOU मा हस्ताक्षर गर्नु हुँदै |

निजामती किताबखानाका महा-निर्देशक श्री किशोर जङ्ग कार्की र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक श्री तुलसी प्रसाद गौतम द्वारा MOU मा हस्ताक्षर गर्नु हुँदै |