नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

२०७५ साल असोज ३ गते संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन गठिक मूल समारोह समिति अन्तर्गत प्रचार प्रसार उप-समितिका संयोजक मा. संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बैठक बस्दै

२०७५ साल असोज ३ गते संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन गठिक मूल समारोह समिति अन्तर्गत प्रचार प्रसार उप-समितिका संयोजक मा. संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बैठक बस्दै