नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मा. मन्त्रीज्यूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिसको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै |

मा. मन्त्रीज्यूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिसको प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै |