नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५/०८/२७ गते मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू सँग नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेको म्यानमार र श्रीलंकाको प्रेस काउन्सिलका सदस्यहरुसँग भेटघाट ।

मिति २०७५/०८/२७ गते मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू सँग  नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेको म्यानमार र श्रीलंकाको प्रेस काउन्सिलका सदस्यहरुसँग भेटघाट ।