नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५ साल मंसिर २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मन्त्रालय सम्वद्ध एवं अन्तर्गतका निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति, समस्या एवं समाधानका उपायबारे छलफल कार्यक्रम मा. मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।

मिति २०७५ साल मंसिर २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मन्त्रालय सम्वद्ध एवं अन्तर्गतका निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति, समस्या एवं समाधानका उपायबारे छलफल कार्यक्रम मा. मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।