नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५/९/१५ गते मा. मन्त्रीज्यू समक्ष हुलाक सेवा सुधार कार्यदलका संयोजक श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्माद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै ।

मिति २०७५/९/१५ गते मा. मन्त्रीज्यू समक्ष हुलाक सेवा सुधार कार्यदलका संयोजक श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्माद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै ।