नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले मिति २०७५।११।०९ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नु हुँदै ।

मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले मिति २०७५।११।०९ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नु हुँदै ।