नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना प्रवाहमा प्रवक्ताको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम

सूचना प्रवाहमा प्रवक्ताको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम