नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आ.व. २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिकरण गर्दै मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा

आ.व. २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिकरण गर्दै मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा