नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५।४।२९ गते मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समिति (MDAC) को बैठक तथा आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

मिति २०७५।४।२९ गते मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समिति (MDAC) को बैठक तथा आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम