नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Cabinet Decision

२०७८ असार
२०७८ जेठ
२०७८ बैशाख
२०७७ चैत्र
२०७७ फाल्गुन
२०७७ माघ
२०७७ पुष
२०७७ मंसिर
२०७७ कार्तिक
२०७७ आश्विन
२०७७ भदौ
२०७७ श्रावण
२०७७ असार
२०७७ जेठ
२०७७ बैशाख
२०७६ चैत्र
२०७६ फाल्गुन
२०७६ माघ
२०७६ पुष
२०७६ मंसिर
२०७६ कार्तिक
२०७६ आश्विन
२०७६ भदौ
२०७६ श्रावण
२०७६ असार
२०७६ जेठ
२०७६ बैशाख
२०७५ चैत्र
२०७५ फाल्गुन
२०७५ माघ
२०७५ पुष
२०७५ मंसिर