नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको लागि स्वीकृत भएका आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) को विवरण
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-२५

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव श्री रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको मिति २०७५/३/२४ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भई संक्षिप्त छनौट (Short List) मा परेका तपशिलका आवेदकहरुको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताको लागि तपशिल बमोजिम उपस्थित हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुने व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरणका लगि Power Point मा Presentation को तयारी सहित र अन्तरवार्ताका लागि आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यता, अनुभव र तालिमका सक्कल प्रमाणपत्र सहित उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ ।

  तपशिलः

 

सि.न.

आवेदक

ब्याबसायिक कार्ययोजना प्रतुती  र अन्तरबार्ता समय तालिका

अनुप बाँस्कोटा

२०७५ असार ३० गते शनिवार दिनको २.०० बजे

 

 

 

 

 

कपिल देव श्रेष्ठ

कुमार पुडासैनी

कृष्ण प्रसाद पौडेल

गणेश गौतम

२०७५ असार ३० गते शनिवार दिनको ५.०० बजे

 

 

डिल्ली प्रसाद चौधरी

रामेश्वर सुवेदी

रेग वहादुर भण्डारी

विनोद ढकाल

२०७५ असार ३१ गते आइतवार दिनको ४.०० बजे

 

 

 

 

 

सविन उपाध्याय

सुनिल पौडेल

सुरेश कुमार कर्ण