नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

प्रशारण इजाजत तथा रेडियो उपकरण लाइसेन्स जारी र नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-२५

नेपाल सरकार

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको

प्रशारण इजाजत तथा रेडियो उपकरण लाइसेन्स जारी र नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना

 

यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कार्यहरु मध्ये राष्ट्रिय प्रसारण ऐन/नियम बमोजिम जारी हुने इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र र तीनका नविकरण तथा रेडियो ऐन/नियम बमोजिम जारी हुने लाइसेन्स र तीनका नविकरण गर्ने कार्यहरु यही मिति २०७५ आषाढ १ गते देखि सूचना तथा प्रसारण विभाग¸ तिलगंगा¸ काठमाण्डौबाट सम्पादन हुने गरी व्यवस्था गरिएकोले माथि उल्लेखित कार्यहरुको लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग¸ तिलगंगा¸ काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्न्नुहुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।