नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय तथा केन्द्रीय निकायका प्रवक्ता तथा मन्त्रालय मातहत निकायका सूचना अधिकारीहरु बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्‍ती
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-२६