नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

एफ. एम. रेडियोहरुले संगीत रोयल्टी दिने समझदारी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-२७