नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

इन्टरनेटको मूल्य सम्बन्धमा जारी भएको प्रेश विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-४