नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

संगीत रोयल्टी सम्वन्धी समाचार खण्डन गरिएको प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-७