नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

इन्टरनेट मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-१०