नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

डिजिटल नेपाल सम्मेलन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-१८