नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नागरिक अधिकार Mobile Apps सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-२३