नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

डिजिटल नेपाल कार्यशाला सम्पन्न सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-५-८