नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूको भ्रमण सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-५-१७