नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा २०७५ कार्तिक ०१ गते देखि लागू हुने गरी सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-६-३०