नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

भारतमा आयोजना हुने India Mobile Congress 2018 मा माननीय सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूको भ्रमण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्‍ती
अद्यावधिक मिति:२०७५-७-७

Press Release


Download

Alternative text - include a link to the PDF!