नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-८-६