नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सोलार व्यकअप तथा लिफ्ट जडान सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-८-१७