नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५/०९/१३ को उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णयहरु
अद्यावधिक मिति:२०७५-९-१३