नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

कर्मचारी समायोजन कार्यका लागि हेल्प डेक्स संचालन गरिएको बारे
अद्यावधिक मिति:२०७५-९-१९