नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

कर्मचारी समायोजनको लागि विवरण सहितको क्रमसंख्या (नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, ईलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूह)
अद्यावधिक मिति:२०७५-९-२६