नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धि सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-१०-४