नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि कर चुक्ता, लाइसेन्स र इजाजत पत्र भएका संस्थाहरु
अद्यावधिक मिति:२०७५-१०-४