नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विवरण प्रकाशित गरिएको वारे ।
अद्यावधिक मिति:२०७५-१०-८