नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चलचित्र विकास वोर्डको अध्यक्ष पदमा दरखास्त माग गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-२