नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

छात्रवृत्ति सम्बन्धमा
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-२