नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

डिजिटल प्रणालीमा पूर्ण रुपले CAS/SMS प्रयोग गर्ने बारेको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-८