नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर तथा एमेच्योर रेडियो संचालकको लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएको परीक्षार्थीहरुको सूची
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-१२