नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

२०७५ साल फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-३०