नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-१९