नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको लागि दरखास्त माग गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-२-२७