नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-४-९