नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपालको भू-उपग्रह नीति, २०७६ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७६-५-११