नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७६-७-८