नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशक समितिबाट भएको निर्णयहरू सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्‍ती
अद्यावधिक मिति:२०७६-७-१७